تبلیغات
شیدا
شیدا
كسی هست كه صدای منو بشنوه!
كسی هست كه بدونه تو دلم چی‌میگزره!
كسی هست كه بتونم حرف دلم رو باهاش درمیون بزارم!
كسی هست كه بدونه تو دلم چه غوغاییة!
كسی هست!...

چه غریبانه هست بیاد آوردن اون چیزهایی كه از دست دادیم!
چه غریبانه هست نداشتن چیزهایی كه آرزویه داشتنش رو داشتیم!
چه غریبانه هست دیدن اون چیزهایی كه دله آدمه میشكنه و نمیتونی بكسی بگی!
چه غریبانه!....

بیاد میارم اون زمانی كه فقط ذكرم تو بودی!
بیاد میارم زمانی رو كه همه امیدم تو بودی!
بیاد میارم خاطره‌هایی رو كه بخاطر تو حاضر بودم از خیلی از چیزهای قشنگ دنیا ببرم!
بیاد میارم !...

چه سخته وقتی كه كسی رو نداشته باشی باهاش دردودل كنی!
چه سخته تحمل بعضی از دلتنگی ‌ها !
چه سخته وقتی كه فقط باید بنویسی و این تنها كلماتن كه تو رو میفهمن!
چه سخته وقتی میبینی همه گرفتارن!
چه سخته وقتی میبینی و میفهمی و نمیفهمن!
چه سخته وقتی میخوایی بدونن اما كسی نمیدونه!
چه سخته!...

چی‌میشد اگه همه با هم خوب بودن!
چی میشد اگه همه همدیگر رو میفهمدین!
چی‌میشد اینقدر گرفتار مال و اموال هم نبودیم!
چی‌میشد همه مثل خاك و بودن با هم خاكی!
چی‌میشد اگه فقط و فقط برای خدا بودیم!
چی‌میشد اگه این‌همه تفاوت‌ها نبودن!
چی‌میشد اگه فخر فروشی جای خودش رو به ایثار و از خودگذشتگی میداد.
چی‌میشد  كنار سفرمون همیشه خدا مینشست!
چی میشد همیشه همسایه خدا بودیم!
چی‌میشد!...نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 آذر 1388 توسط ابراهیم مدحت | نظرات ()
Blog Skin