تبلیغات
شیدا
شیدا
فداكاری میكنیم.

چوبكاری می‌كنیم.
زندگی رو یه جور به بازی گرفتیم.

فرصت‌هامون هر روز یكی پس از دیگری  از دست میره.
زندگی یعنی از دست دادن فرصت‌ها!
زندگی رو تعریف كنید. لطفاً
زندگی كردن یعنی فداكاری كردن.
زندگی كردن یعنی برای دیگران زندگی كردن.

میشه صدای منو بشنوی!
میشه یك لحظه به من توجه كنی!

دارم از زندگی حرف میزنم.
روزمرگی یعنی زندگی.
زندگی یعنی روزمرگی.

صبح به شب...
شب به صبح ...

اسمش زندگی هستش
میشه زیبایی رو تعریف كنید. لطفاً
میشه هوای آزاد رو لمس كرد.
میشه از همه تعلقات رها شد.

زندگی...


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 آذر 1388 توسط ابراهیم مدحت | نظرات ()
Blog Skin