تبلیغات
شیدا
شیدا
باور كردنش سخته!
باور رو میشه معنی كنی!
باورم نمیشه!
باورم نمیشه اینهمه هجوم رو!
باور رو از دست دادم!
باور كنید من دروغ نمیگم!
باور كنید اینهمه دردسر برای خداست!
باورم نمیشه!
باورت میشه كه این همه از دست دادن‌ها رو!
باورت میشه این همه سختی رو!
باورم نمیشه!
باورت میشه كه دنیا خیلی بی‌ارزشه!
باورت میشه كه این همه زحمت برای رضایت نفسه!
باورت میشه این همه فخر فروشی برای جلب توجه شیطانه!
باورت میشه این همه حرص و جوش برای نیازهای بی ارزش زندگی است!
باورم نمیشه!
باورت میشه كه قافیه رو باختیم!
باورت میشه كه زندگی‌مون داره از مدار حق خارج میشه!
باورت میشه یه عمر دنبال هیچ و پوچ داریم میریم!
باورت میشه كه یه عمر برای جلب توجه نوشتیم!
باورت میشه!
باورت میشه كه صدای ما رو كسی نمیشنوه!
باورت میشه كه صدای كسی رو نمیشنویم!
باورت میشه كه عقده‌های فراوان جلوی گلومون رو گرفته!
باورت میشه!
حتماً آخرش میخوایی بگی این چرت و پرتا چیه كه داری مینویسی!
باورت میشه همه عمرمون رو برای خوشی دیگران داریم تلف می‌كنیم!
باورت میشه!
باورت میشه اخلاصمون كم شده!
باورت میشه این روزا منتصب به تنها آزادی‌خواه جهانه!
باورت میشه این همه نامردی رو!
باورت میشه این همه خودخواهی رو!
باورم نمیشه!
......


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388 توسط ابراهیم مدحت | نظرات ()
Blog Skin