تبلیغات
شیدا
شیدا
وقتی دلم می‌گیره
بغض میكنم.
وقتی دلم میگیره
صدام رو كسی نمیشنوه
وقتی دلم میگیره
میخوام از همه چیز جدا شم.
وقتی دلم میگیره
همه اونچه كه ظلم میشه تو خاطرم تازه میشه
همه سختی فقر
همه دشواری نداشتن
همه گرسنگی‌ها
همه تحقیر
چه كارهایی كه برای نداشتن‌ها می‌كنیم.
 بغض‌ها گلوهامون رو فشار میدن.
چه مصیبت‌هایی كه میكشن.
چه  شرف‌هایی كه  برا داشتن‌ها دادن.
برا سیر شدن.
برا شرمنده نشدن
برا ...
اما شرف مال توئه.
زندگی مال توئه.
تو هستی هرچند نداری.
تو با شرفی هرچند ...
همه ما حرف میزنیم.
بهترین جای بهشت مال توئه
همه ما مسخره‌ایم.
خونه نداری آسمون مال توئه.
حقیقت توئی.
اما ما چی!!!
خوردن و خوابیدن و مست دنیا! آخر بی‌شرفی!
آخر بی‌شرفی!
گریه‌های شب تو ، قطره‌های چشمان تر تو ...
هوس داشتن و زدو بند آرزوی شب ما...
مبلمان قشنگ، ماشین سواری، سفر خارجكی!
خانه تو همسایه خانه حسن (ع) است.
روبروی  خانه زیبای حسین.
خانه ما كجاست!
بی‌خانه تر از ما در حقیقت نیست!
زندگی بوالهوسی است!
زندگی، خانه و ماشین و زن و فرزند و اموال فراوان و مقام و جایگاه فلان و خوردن و خوابیدن و رفتن سفر خارجكی، همه این‌ها راه ظلمت و
اما خانه كاه‌گلی تو نور است نور.
وقتی دلم میگیره...


نوشته شده در تاریخ شنبه 22 اسفند 1388 توسط ابراهیم مدحت | نظرات ()
Blog Skin