تبلیغات
شیدا
شیدا
سال نو تازه شد و خیلی چیزا كهنه بموند.
لباسامون تر و تازه، دلمون شكسته شد.
مبلمان  و سفر خارجكی، خونه همسایه ما پر از غم نداشتنه.
داشتن و نداشتن و مبلمان و سفر و همه اینها با سال نو  تازه شد.
كهنه همسایه ما كهنه‌تر، تازه  سرمایدار تازه‌تر.
فاكتور تازگی خورد و همه چیز رو تازه كرد.
لب خیابون خرید، آورده بود برا فروش
چی داری برا فروش!
چی‌ می‌خوایی بخری!
اشك در چشمان غمش تازه شد.
جاری اشك و بغض گلو روزگاری است كه با اوست.
غم او هرساله به ساله بدم سال جدید تازه میشه درد افزون مال اوست.
غم ما هم تازه شد.
برق  مغازه لوكس خرید، همهمه برا خرید، تازه‌كردن كار ماست.
شب عید و نداشتن و گریه بچه و لباس تازه،  همگی با هم‌دیگه تازه میشن.
كشیدن من كشیدن تو
لذت و شهوت و مال و بنون، خونه و مغازه و پول فراوان كشیدن ماست.
گرسنگی، درد و فغان، نداشتن و راه دراز داشتن و ، هزار هزار مصیبت كشیدن توست.
 سال نو -  مستی و شهوت و درد و فغان قاطی هم.
فاكتور تازگی خورد و  همه چیزو تازه كرد.نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1389 توسط ابراهیم مدحت | نظرات ()
Blog Skin