تبلیغات
شیدا
شیدا
آمدنمان به دنیا بر تصمیم و اراده والدینمان شكل گرفت، این اراده را او پدید آورد.
ماندنمان و نفس‌هایمان بر پهنای گیتی با خواستن او ادامه یافت.
ادامه مان در لطف و نظر او جریان پیدا كرد.
اما آمده‌ایم تا نمانیم.
نمانیم و ترك كنیم آنچه همه به نظر زیبا و ماندنی به نظر می‌رسد.
علقه‌هایی كه در كنه درون ما ریشه كرد ما را ماندنی جلوه داد.
جدایی همیشه سخت بوده و خواهد بود.
مرگ ...
م ر گ یا همان مرگ را همه تجربه خواهیم كرد
زمان آن فرا خواهد رسید و از آنچه تا كنون برای آن دل بسته‌ایم جدا خواهیم شد.
بی شك خوردن و خوابیدن و شهوت رانی هدفی نیست كه از برای آن خلق شده باشیم.
هدفی بزرگتر و توسعه یافته‌تر مدنظر بوده است.
هدفی كه جدایی این همه تعلقات به آن بیارزد.
هدفی فراتر از آنچه كه می‌خواهیم.
مرگ...
حال آیا باید منتظر آن بود یا خود جلوتر از آن به سویش شتافت.
دوستی ما با مرگ دوستی ابدی است.
خوشا آنان كه این دوستی را پیوند زدند.
خوشا آنان كه از مرگ به زیبایی استقبال كردند.
مرگ...
سختی تولد و شدت مرگ و غفلت روزگار ما را با تعلقات گرفتار كرده است.
روزمرگی یا همان گرفتار آمدن بر تعلقات و راضی شدن به آن ما را رو به سوی لجن زار خواهش‌ها كشانده است.
مردان مرگ خواهش‌ها را در لجن‌زار تمنای دنیا رها كرده و آزاد شده اند.
مرگ و ما همچنان در آرزوی ماندن گرفتاریم.
و اما مرگ...

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 تیر 1389 توسط ابراهیم مدحت | نظرات ()
Blog Skin