تبلیغات
شیدا
شیدا

بدان

کوه پرسید ز رود
زیر این سقف کبود
راز ماندن در چیست؟                        گفت: در رفتنِ من
کوه پرسید: و من؟                           گفت: در ماندنِ تو
بلبلی گفت: و من؟
خنده ای کرد و گفت:                        در غزلخوانی تو
آه از آن آبادی
که در آن کوه رَوَد،
رود، مرداب شود
و در آن بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد
و نخواند دیگر
من و تو، بلبل و کوه و رودیم
راز ماندن جز
در خواندنِ من، ماندنِ تو، رفتنِ یارانِ سفرکرده ی ما نیست، بدان!
                                     
                                                                          مرحوم ابوالفضل سپهرنوشته شده در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1388 توسط ابراهیم مدحت | نظرات ()
Blog Skin